תפקידי קצין הבטיחות

לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן דיני התעבורה); לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה; לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב […]

סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב

“מפעל” כל אחד מאלה: (1) מיזם עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א’ במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב’ טור ב’  טור א’ 40 (א) רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק”ג 20 (ב) אוטובוס, מונית, […]

פרופיל קצין הבטיחות אבי רוזן

גיל: 50 מצב משפחתי: נשוי פלוס 3 תפקיד: קצין בטיחות בחברת ש.ט.ס תעבורה בוגר קורסים: שמאות רכב- במדרשת רופין מרצים לנהיגה מונעת, בצה”ל, ובמשרד התחבורה. מורי  נהיגה, לכל סוגי הרכב. סייר בוחן תנועה- במשטרת ישראל משנת 1991. מנהלי מוסכים  בעל כתב הסמכה משנת 1990. קציני בטיחות בתעבורה משנת 1985 . מנהלי בתי ספר לנהיגה משנת 2007 […]